Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja küpsiste kasutamist AS Liimpuit (edaspidi ettevõte) veebilehel https://polvaliimpuit.ee/ (edaspidi veebileht).

Olulisemad mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või sotsiaalmeediaprofiili, tarbivad teenuseid või edastavad ettevõttele omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine, infomaterjalide allalaadimine või veebilehel päringuvormide täitmine.

Teenused on kõik ettevõtte poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, sealhulgas e-väljaanded/veebimaterjalid.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Enamus andmetest, mida AS Liimpuit kogub, edastate te meile ise näiteks kontakteerudes telefoni, e-posti teel või veebilehe kaudu, meie kontoris, avalikel üritustel kus osaleme.

Ettevõte kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja e-posti aadress – e-kirja saatmisel;
  • kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel.

Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid:

  • Ettevõte kasutab kogutud isikuandmeid kasutajale teenuse pakkumiseks, näiteks kasutajaga suhtluseks ja pakkumuse edastamiseks;
  • Ettevõte kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on:

  • ettevõtte koostööpartner, kes hoiustab kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub ettevõte kasutajatele oma tasuta või tasulisi teenuseid;
  • kes tegeleb kodulehe arendamise, halduse või majutusega, kes võib omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Ettevõte säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada. Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt platvormist tulenevatele seadistustele.

Ettevõte rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutajaõigused

Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Kasutajatel tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@polvaliimpuit.ee

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsiste kasutamine

Ettevõtte veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Veebisaidi kasutamisega annab kasutaja nõusoleku küpsiste kasutamiseks käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille teie veebibrauser salvestab automaatselt teie seadmesse. Meie veebisaidi külastamisel võime teie kohta koguda teavet automaatselt, kasutades küpsiseid või sarnast tehnoloogiat.

Ettevõte kasutab küpsiseid veebisaidi kasutuskogemuse parendamiseks ja kasutusmustrite mõistmiseks. Küpsised ei kujuta endast ohtu teie seadmele.

Küpsiseid on mitut erinevat tüüpi.

  • Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  • Seansiküpsisedon ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või brauser lõpetab töö. Need võimaldavad kasutada veebilehe teatud funktsioone, näiteks näiteks vormide esitamist või teenuse taotlemist.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et muuta see isikupärasemaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised aitavad samuti koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning on oluline alus turundustegevuste optimeerimiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Enamik veebibrausereid lubab vaikimisi küpsiseid. Küpsiste kasutamise keelamiseks või kustutamiseks oma seadmest saate muuta brauseri seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. AS Liimpuit jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimused on alati saadaval AS Liimpuit veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile info@polvaliimpuit.ee. Riiklikuks järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.