Uudised

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Liimpuit AS sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 1,1 miljonit eurot, mille abil viiakse perioodil 02.05.2018-31.03.2020 ellu projekt AS Liimpuit ressursitõhususe investeering“.

Projekti raames investeeritakse uue sõrmjätkamise liini, peale- ja mahalaadimise süsteemi ning CNC tööpingi ja aspiratsioonisüsteemi soetamisse. Projekti eesmärgiks on puitu ja liimi kokku hoides saavutada tootmises 6,2%-line ressursisääst.

 

123