Konstruktsioonide näited

Maksimaalsed mõõtmed
Raamid
Kaared
Fermid